A filmről

A Pro Unitas polgári társulást azzal a céllal hoztuk létre 2016-ban, hogy kulturális és közösségi programokat, tanulmányi utakat szervezzünk a szülőföldünkön élő magyarok részére, majd tevékenységünket filmkészítéssel egészítettük ki. 2019-ben Esterházy Jánosról, felvidéki mártír-politikusról készítettünk dokumentumfilmet. 2020-ban - a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából - az általános és középiskolás tanulók részére készítettünk egy dokumentumfilmet Határon innen és túl címmel. A film oktatási céllal készült, hogy a tanulók történelmi ismereteit kiegészítve képet kapjanak arról az időszakról, amikor az emberek feje fölött meghúzták a határt az ő megkérdezésük és akaratuk ellenére. A film az 1918 októbere és 1920 júniusa közötti időszakot öleli fel, azokat a vészterhes hónapokat, amikor - bár a háború befejeződött - a magyarságra, s az itt élő népekre egy kényszerű döntés tragédiája vetette árnyékát.

A filmben megszólal Balassa Zoltán helytörténész, aki a kassai történésekről beszél, B. Kovács István helytörténész, aki az egykori Gömör-Kishont Vármegye lakosainak a trianoni döntés elleni tiltakozásáról ad képet. Wollent József, az Ipoly Unió elnöke az Ipoly mente ismerője elmondja, miként érintette a folyó két partján élőket, hogy az Ipoly határfolyó lett. Korpás Árpád, a komáromi Selye János Egyetem Phd-hallgatója Pozsony megszállásáról és az 1919. február 12-i pozsonyi sortűzről beszél a filmben.

A megszólalók olyan eseményekről és élethelyzetekről adnak képet, amelyeket a tanulóknak az iskolában a tananyagból nem áll módjukban megtanulni. Egy-egy település, város kapcsán konkrét eseményeket idéznek fel, amelyek egyébként bárhol megtörténhettek volna, a közhangulat ugyanis mindenütt hasonló volt.

A történelemtanárokkal való beszélgetések során megtudtuk, hogy az első világháborút lezáró békefolyamatokat, a bonyolult politikai események láncolatát a tanulók nehezen értik meg, s az erre megszabott óraszámok kevésnek bizonyulnak arra, hogy ezt részleteiben tanulják. A tanulókkal való beszélgetések során pedig világossá vált számunkra, hogy szinte semmilyen érzelmi viszonyulásuk nincs Trianonhoz. A Határon innen és túl c. filmünkben igyekeztünk a történelmi hátteret egyszerűen, a tanulók számára is érthető nyelvezettel átadni. Emellett szerettünk volna képet adni arról, hogy az itt élő nemzeteknek mit jelentett a több évszázados együttélés, az egymásrautaltság. Ha ismereteik lesznek arról, miként élték meg őseik a háborút követő éveket, az elszakítottságot, meg fogják érteni azt is, hogy Trianon említése miért vált ki indulatokat még 100 év múltán is.

Készítők

Sztruhár Izrael Diána

Sztruhár György